วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วีดีโอสอนเสริม และ e-book ม.ราม กม. แพ่งพาณิชย์และภาษีอากร

ม. รามคำแหง ดาวน์โหลด วีดีโอ และ หนังสือ
 
กม.แพ่งพาณิชย์(หุ้นส่วนบริษัท)

**เลือกเฉพาะหัวข้อที่ใช้อ่านสอบ**

หนังสือ อธิบาย กม.แพ่งพาณิชย์ LW310
 
ไฟล์วีดีโอ LW317

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

หนังสือ กม.ธุรกิจ 2 LW317  

หนังสือ กม.แพ่งพาณิชย์ เล่มอื่นๆ 

LA233 LA233(H) LA233(S)


 

วีดีโอสอนเสริม ม.สุโททัย กม.ธุรกิจ และ ภาษีอากร


วีดีโอสอนเสริมของ ม.สุโขทัย ดาวน์โหลดหรือคลิก เพื่อดูออนไลน์

กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 1 (กม.แพ่งพาณิชย์)

ตอนที่1 ห้างหุ้นส่วน + แบบฝึกปฏิบัติและเฉลย + ตอนที่2 บริษัทจำกัด การจดทะเบียนจัดตั้ง + ตอนที่3
 
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 2

ตอนที่4 + ตอนที่5 + ตอนที่6
 
กฏหมายธุรกิจและการภาษีอากร ครั้งที่ 3

ตอนที่7 + ตอนที่8 + ตอนที่9
 
กฏหมายภาษีอากร1 ครั้งที่ 1

ตอนที่1 + ตอนที่2 + ตอนที่3
 
กฏหมายภาษีอากร1 ครั้งที่ 2

ตอนที่4 + ตอนที่5 + ตอนที่6

เด็กจอมแก่น 29 พ.ย. 52

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แบบทดสอบปรนัย- พรบ.วิชาชีพบัญชี2547

ตอบความเห็นที่1

เพิ่งแวะเข้ามาดูเลยตอบช้าไปหน่อย
ข้อ 5 ก่อนนะ
โจทย์ : การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ถ้าประพฤติผิดจรรยาบรรณอันทำให้เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพจะต้อง

ข้อ 3(ค) พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี คำตอบที่แย้งมา
ข้อ 5(จ) พ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี คำตอบที่ถูกต้อง

ข้อนี้ประเด็นอยู่ที่

 1. ลักษณะต้องห้ามของการสมัครสมาชิกสามัญ จะมี ข้อ 5, 6, 7
 2. ลักษณะต้องห้าม 5 จะต่างกับ ลักษณะต้องห้าม 6 (ให้กลับไปอ่านลักษณะต้องห้ามด้วยจะได้ดูตามคำอธิบาย)


 • ลักษณะต้องห้าม 5 เป็น "พฤติการณ์" ซึ่งร้ายแรงน้อยกว่า ไม่มีโทษจำคุก ข้อนี้ ต้องพ้นโทษมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี (พฤติการณ์มีอะไรบ้างก็ให้กลับไปอ่านดูอีกครั้ง)
 • ลักษณะต้องห้าม 6 เป็น "ประพฤติผิดจรรยาบรรณ" จะร้ายแรงกว่า เช่น คดีอาญา ยาเสพติด ข้อนี้ ต้องพ้นโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
อ้างอิง ข้อบังคับฉบับที่2 http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1795
...........................................................................................................................

ข้อ 2
โจทย์ : ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่ 3 อย่างไร

ข้อ1(ก) เป็นลูกหนี้โดยตรงของบุคคลที่ 3 คำตอบที่แย้งมา
ข้อ3(ค) นิติบุคคล ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหาย คำตอบที่ถูกต้อง

พรบ.วิชาชีพบัญชี http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1775

ดู พรบ.วิชาชีพบัญชี มาตรา 11 วรรคท้าย
"ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม ให้ นิติบุคคล ซึ่งผู้สอบบัญชีนั้นสังกัดอยู่ร่วมรับผิดด้วยอย่าง ลูกหนี้ร่วม และ ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ครบจำนวน ให้หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคลใด ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคลนั้น ต้องร่วมรับผิดจนครบจำนวน เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือ ยินยอมในการกระทำผิดที่ต้องรับผิด"

จากมาตรา 11 รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมคือ นิติบุคคล ส่วน ผู้สอบบัญชี(ผู้มีอำนาจลงนามฯ) จะรับผิดเมื่อ นิติบุคคล ไม่สามารถชำระค่าเสียหายได้ครบ ฯ

สรุปก็เคลียร์แล้วนะ
เด็กจอมแก่น 4 มี.ค.53
.................................................................................................................


ลองทำ พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 ปรนัย 5 ข้อ • ผู้ทำบัญชีไม่มีสัญชาติไทย ตาม ม.44-45 ต้องมีวุฒิการศึกษาตาม พรบ.การบัญชี 2543 ดังนั้น ต้องจบ ปวส.บัญชี หรือ ปริญญาตรีสาขาบัญชีด้วย
 • แต่ ตัวเลือกเอาคุณสมบัติของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี มาเป็นปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (แก้ไขเป็น วุฒิการศึกษาตามพรบ.การบัญชี 2543) จะได้ไม่สับสน

อัพเดท 13 ก.พ. 2553

เด็กจอมแก่น 6 พ.ย. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สรุปย่อทุกวิชา เอื้อเฟื้อจากเพื่อนๆ


ระวังด้วยไฟล์บางไฟล์ที่อัพมานานแล้ว การนำไปใช้ ต้องดูด้วยว่าอันไหนมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ต้องประยุกต์ใช้เอาเอง


วิชาการสอบบัญชี 1 จาก หนิง

http://cpa-cpta.co.cc/Auditing1_Ning.pdf

http://cpa-cpta.co.cc/Auditing1_Ning2.pdf

http://cpa-cpta.co.cc/Auditing1_Ning3.pdf

http://cpa-cpta.co.cc/Auditing1_Ning4.pdf


วิชาการสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ จาก Toon

(พอสอบได้ก็เลยใจดีแจกไฟล์ให้เพื่อนๆ)

http://cpa-cpta.co.cc/Comaudit-Toon.pdf


ประมวลรัษฏากร จากคุณ i_nu (ขออนุญาตเจ้าของไฟล์แล้ว)


ใหม่ล่าสุด กม.ห้างและบริษัท

http://rakfanndokik.bitx-colo.com/er_nu/law_for_company&partnership.doc


ไฟล์ที่เคยแจกก่อนหน้าทั้งหมด [อย่าลืมอัพเดทกฏหมายใหม่ๆ ก่อนนำไปใช้]

http://rakfanndokik.bitx-colo.com/er_nu/VAT.doc

http://rakfanndokik.bitx-colo.com/er_nu/CIT.doc

http://rakfanndokik.bitx-colo.com/er_nu/PIT.doc

http://rakfanndokik.bitx-colo.com/er_nu/FIN.doc

http://rakfanndokik.bitx-colo.com/er_nu/WHT.docเด็กจอมแก่น อัพเดท 5 พ.ย. 52

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างแบบทดสอบ ปรนัย-จับคู่ วิชากฏหมาย1

ตัวอย่างแบบทดสอบ  ปรนัย 20 ข้อ และ จับคู่ 4 ข้อ

วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี1 

 • พรบ.การบัญชี 2543 ปรนัย 5 ข้อ จับคู่ 4 ข้อ
 • กฏหมายแพ่งพาณิชย์(หุ้นส่วนบริษัท) ปรนัย 5 ข้อ
 • พรบ.มหาชนจำกัด 2535 ปรนัย 5 ข้อ
 • พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 ปรนัย 5 ข้อ
 • พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (ยังไม่มี)


ห้องเรียนฟรี   http://cpaelearning.freewebclass.com


หมายเหตุ ตัวอย่างสรุปย่อต่างๆ ยังไม่มีเวลาอัพเดทให้จ้า

อัพเดท 23 เม.ษ.54

เด็กจอมแก่น 28 ต.ค. 52

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ใช้สอบ CPA

รวมหน้าดาวน์โหลดทั้งหมด คลิ๊ก

 1. พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 รวมกฏกระทรวงฯลฯ
 2. พรบ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดฯลฯ
 3. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท)
 4. พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด
 5. พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 6. ประมวลรัษฏากร

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
รอบการปิดบัญชี และระยะเวลายื่นงบการเงิน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
การจัดเก็บบัญชีและเอกสาร/เอกสารสูญหาย
ผู้ทำบัญชี ได้แก่
คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ทำบัญชี
การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำและระยะเวลาลงบัญชี
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้
เว้นบทกำหนดโทษ


พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547 (เว้นแต่บทกำหนดโทษในส่วนของอัตราโทษ)
ฉ.6 ผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2547
การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 (ดูด้วยว่า จรรยาบรรณ ของสภาวิชาชีพบัญชี ใช้แทนฉบับนี้รึยัง)
ประกาศ ก.บช ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2541)
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประกาศ ก.บช ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2541)
เรื่อง การลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีโดยการแสดงความเห็น ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต


3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท)
(เน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)


ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท

**ส่วนที่ออกสอบ***

1. หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรา1077 - มาตรา 1095
2. หมวด 4 บริษัทจำกัด
ส่วนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัด มาตรา 1096 - มาตรา 1116
ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตรา 1117 - มาตรา 1143
ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัท มาตรา 1144 - มาตรา 1207
(1) บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
(2) กรรมการ
(3) การประชุมใหญ่
(4) บัญชีและงบดุล
(5) เงินปันผลและเงินสำรอง
(6) สมุดและบัญชี
ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี มาตรา 1208 -มาตรา 1214
ส่วนที่ 5 การตรวจ มาตรา 1215 -มาตรา 1219
ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตรา 1220-มาตรา 1228
ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด มาตรา1236 – มาตรา 1237
3. ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัด เข้ากัน มาตรา1238 - มาตรา 1243
หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด มาตรา 1247 – มาตรา 1273

4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(เน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี)


***ส่วนที่ออกสอบ****

1. หมวด 3 การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน มาตรา 24 - มาตรา 25
2. หมวด 5 หุ้นและผู้ถือหุ้น มาตรา 50 - มาตรา 66/1
3. หมวด 8 บัญชีและรายงาน มาตรา 109 - มาตรา 127
4. หมวด 10 การเพิ่มทุนและการลดทุน มาตรา 136 – มาตรา 144
5. หมวด 14 การชำระบัญชี มาตรา 159-มาตรา 179

5. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

***ส่วนที่ออกสอบ***

1. มาตรา 4 บทวิเคราะห์ทรัพย์
2. หมวด 2 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท
2.1 ส่วนที่ 1 การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 37 และมาตรา 38
2.2 ส่วนที่ 2 หุ้นกู้ มาตรา 39
2.3 ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีได้แก่
มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 62
2.4 ส่วนที่ 2 หุ้นกู้ มาตรา 39
2.5 ส่วนที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลและผู้สอบบัญชีได้แก่ มาตรา 56
มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 61 และมาตรา 62
3. หมวด 3 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ได้แก่
มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา65 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา84 มาตรา 85 มาตรา 86 และมาตรา 89
4. หมวด 4 ธุรกิจหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2 การกำกับและควบคุม ได้แก่ มาตรา 96 มาตรา 105 มาตรา 106 และมาตรา 107
5. หมวด 12 บทลงโทษ ได้แก่ มาตรา278 และ มาตรา 287

6. ประมวลรัษฎากร
(เน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)


ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงหน้าที่เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การจัดทำรายงาน และบัญชีพิเศษ ที่ต้องทำตามประมวลรัษฎากร


เด็กจอมแก่น 4 ต.ค. 52

2. สรุปย่อ วิชากฏหมาย1 ดาวน์โหลด pdf

สรุปย่อวิชา กฏหมาย1 ทำเป็นไฟล์ pdf ให้ ดาวน์โหลด ที่เว็บ เรียนฟรี

http://cpaelearning.freewebclass.com

หรือดูผ่านเว็บที่นี่

ตอนที่1
http://writer.dek-d.com/dekjomkan/writer/viewlongc.php?id=564366&chapter=1หัวข้ออื่นๆ เข้าหน้ารวมที่นี่ก่อน
http://writer.dek-d.com/dekjomkan/writer/view.php?id=564366


อัพเดท 23 เม.ย. 54

เด็กจอมแก่น 4 ต.ค. 52

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552

2. ตอนที่1 แม่บทการบัญชี -Framework ดาวน์โหลด


18 ก.ย. 52 สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537

Framework –แม่บทการบัญชี [อ้างอิงจาก แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง2550)]+ Framework (revised 2006)
ตอนแรก จะบอกวิธีการอ่านหนังสือวิชาการ ที่นำมาใช้สำหรับมาตรฐานการบัญชีได้ และใช้วิธีเดียวกันนี้สำหรับทุกๆ เรื่อง

(สรุปย่อแม่บทการบัญชี จะทยอยอัพให้ทีหลังในบทต่อๆ ไป)
1. survey(สำรวจ) อย่างคร่าวๆ
(1) เนื้อหาหลักๆ ตามสารบัญ ก็คือ
 • วัตถุประสงค์ของงบการเงิน (ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, หมายเหตประกอบงบการเงิน)
 • ข้อสมมติ(เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง)
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน(เข้าใจได้, เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ, เชื่อถือได้, เปรียบเทียบกกันได้)
 • ข้อจำกัด
 • องค์ประกอบงบการเงิน
 • การรับรู้องค์ประกอบงบการเงิน
(2) Skimming (การอ่านข้ามคำ) คร่าวๆ ทั้งฉบับ เช่น ดูที่คำนำ หน้า4 ย่อหน้าที่3 ระบุว่า
 • วิธีการที่ดีที่สุดที่ทำให้งบการเงินเป็นไปในทางเดียวกัน คือการมุ่งไปที่ การจัดทำงบการเงิน ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
(3) แผนผัง (ถ้ามีฉบับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็ใช้เป็นแบบได้-ถ้ามีเวลาจะทำแผนผังมาแปะให้ดู)
 • ร่างแผนผังคร่าวๆ ของแต่ละหัวข้อ เพื่อดูความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อหลัก จะช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่าย เมื่อได้อ่านเนื้อหาโดยละเอียด
2. Intensive Reading (อ่านอย่างเข้มข้น)
 • อ่านซ้ำอีกครั้งอย่างละเอียด ทำความเข้าใจ จับประเด็นสำคัญ
3. Recite (ท่อง)
 • ท่องแต่ละตอน หรือ ทำเป็นสรุปแทนก็ได้(ถ้าว่างจะทำสรุปย่อทยอยมาลงให้อ่าน)
 • พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับตอนก่อนหน้า
ดาวน์โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเด็กจอมแก่น 18 ก.ย. 52

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

1. IAS - TAS ดาวน์โหลด มาตรฐานการบัญชี ฉบับเต็มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้สอบ CPA ครั้งที่ 19(1/2554)

ดาวน์โหลดล่าสุด คลิก

 • มาตรฐานการบัญชี
 • การตีความมาตรฐานการบัญชี
 • มาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs
 • ร่างมาตรฐานการบัญชี


เด็กจอมแก่น 17 ก.ย. 52
อัพเดท 7 ม.ค. 2554
เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view