วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

2. สรุปย่อ วิชากฏหมาย1 ดาวน์โหลด pdf

สรุปย่อวิชา กฏหมาย1 ทำเป็นไฟล์ pdf ให้ ดาวน์โหลด ที่เว็บ เรียนฟรี

http://cpaelearning.freewebclass.com

หรือดูผ่านเว็บที่นี่

ตอนที่1
http://writer.dek-d.com/dekjomkan/writer/viewlongc.php?id=564366&chapter=1หัวข้ออื่นๆ เข้าหน้ารวมที่นี่ก่อน
http://writer.dek-d.com/dekjomkan/writer/view.php?id=564366


อัพเดท 23 เม.ย. 54

เด็กจอมแก่น 4 ต.ค. 52

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view