วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

3. การเตรียมตัวสอบ CPA

หมายเหตุ จะค่อยๆ อัพเดทนะ แต่ตอนนี้ติดสอบช่วงปลายเดือนขอเวลานอกก่อน
เด็กจอมแก่น 8 ต.ต. 52

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view