วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

เปิดให้ลงทะเบียนติว CPA ออนไลน์ วิชากฏหมาย1และ2 ครั้งที่33(1/2559)

ติว สอบครั้งที่ 33(1/2559) วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (CPALaw)  ดาวน์โหลดตารางติว ตัวอย่างการเรียนของผู้สอบผ่าน
วิชากฏหมาย1   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วิชากฏหมาย2   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วิชากฏหมาย1
 • พรบ.การบัญชี 2543
 • กม.แพ่งพาณิชย์(หุ้นส่วนบริษัท)
 • พรบ.มหาชนจำกัด 2535
 • พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535
 • พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 2542
 • เปิดให้ทบทวน 5หัวข้อ จนถึงสอบ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    วิชากฏหมาย 2
 • พรบ.วิชาชีพบัญชี 2547
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เด็กจอมแก่น 20 ม.ค.59
เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view