วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

1. IAS - TAS ดาวน์โหลด มาตรฐานการบัญชี ฉบับเต็มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้สอบ CPA ครั้งที่ 19(1/2554)

ดาวน์โหลดล่าสุด คลิก

  • มาตรฐานการบัญชี
  • การตีความมาตรฐานการบัญชี
  • มาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs
  • ร่างมาตรฐานการบัญชี


เด็กจอมแก่น 17 ก.ย. 52
อัพเดท 7 ม.ค. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view