วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วีดีโอสอนเสริม และ e-book ม.ราม กม. แพ่งพาณิชย์และภาษีอากร

ม. รามคำแหง ดาวน์โหลด วีดีโอ และ หนังสือ
 
กม.แพ่งพาณิชย์(หุ้นส่วนบริษัท)

**เลือกเฉพาะหัวข้อที่ใช้อ่านสอบ**

หนังสือ อธิบาย กม.แพ่งพาณิชย์ LW310
 
ไฟล์วีดีโอ LW317

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

หนังสือ กม.ธุรกิจ 2 LW317  

หนังสือ กม.แพ่งพาณิชย์ เล่มอื่นๆ 

LA233 LA233(H) LA233(S)


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view