วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ตัวอย่างสรุปย่อ พรบ. วิชาชีพบัญชี 2547

ตัวอย่างสรุปย่อ พรบ. วิชาชีพบัญชี 2547

ตามไปที่นี่เลย
http://writer.dek-d.com/dekjomkan/story/viewlongc.php?id=564366&chapter=3

หรือเข้าหน้ารวมก่อนที่
http://writer.dek-d.com/dekjomkan/writer/view.php?id=564366

เด็กจอมแก่น 5 พ.ย. 52

1 ความคิดเห็น:

เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view