วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

อธิบายคำตอบปรนัย พรบ.วิชาชีพบัญชี 2 ข้อ

อธิบาย คำตอบปรนัย พรบ.วิชาชีพบัญชี 2 ข้อ

จากความคิดเห็นที่แย้งมาจ้า อ่านที่กระทู้ แบบทดสอบปรนัยได้เลย

http://cpa-ta.blogspot.com/2009/11/2547_06.html

เด็กจอมแก่น 4 มี.ค.53

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เฉลยข้อสอบกฏหมายครั้งที่ 18 (3/2553) ที่บอร์ด cpa-ta.pantown
ข้อ 2 เรื่อง ยกเว้นยื่น filing
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1103&action=view
ข้อ1 เรื่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่านายหน้า
http://www.pantown.com/board.php?id=4869&area=&name=board13&topic=1101&action=view